Teknoloji ve Tasarım dersinin amaçları

1.159 views Temmuz 23, 2017
Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi...

Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen,
teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek;
ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji
ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlamış bireylerin
çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp
yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en
uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın
günlük akışına sağladığı katkıların yanında negatif etkilerinin de var olduğunu bilen, yaptığı teknoloji ve tasarım
ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine sahip, teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik
kurallara ilişkin farkındalığı kazanmış bireyler yetiştirmek de hedeflenmiştir. Bu bireylerin gözlemleyen, inceleyen,
çevresine duyarlı, insan hayatını etkileyen problemler karşısında kendisini sorumlu hisseden, analitik düşünce
sistematiğini kullanarak bu sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler önerebilen, öz güvenli ve birlikte çalışabilme
becerisine sahip olması beklenir.
Bunun dışında öğrencilere;
• Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu problemlerin
çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlamak,
• Tasarımcıların uyguladığı problem belirleme ve şartlara göre en uygun çözüm önerisi geliştirme süreçlerini
anlamalarına yardımcı olmak,
• Sosyal becerilerin (iş birliği, iletişim becerileri, başkalarının fikirlerine saygı gösterme, grup ortamında
kendi fikrini verilerle destekleyebilme, eleştiriyi olgunlukla karşılama vb.) gelişmesine yardımcı olmak,
• Teknoloji ve tasarım bilgi birikiminin; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma
konularındaki etkisinin farkına varmalarına yardımcı olmak,
• Karşılaşılan problemlere geri dönüştürülebilir veya atık malzemeler kullanarak bilimsel yöntemlerle ve
teknoloji tasarım süreçleriyle çözüm sağlanabileceğini kavratmak,
• Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark ettirmek,
• Kapasiteleri konusunda bilinç kazandırmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak,
• Problem tanımlama, çözme ve uygulama becerileri geliştirmesinde yardımcı olmak,
• Görselleştirme becerisi kazandırmak,
• Özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırmak,
• Teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmek,
• Teknoloji ve tasarım ile ilgili kariyer bilinci kazandırmak,
• Teknoloji ve tasarım süreçlerinde iş güvenliği önlemlerinin önemini fark ettirmek,
• Doğal ve beşerî bilimlere ilişkin merak uyandırarak ve tutum geliştirerek elde edilecek bilgilerin tasarım
yoluyla ürünleştirilebileceği konusunda bilinç kazandırmak,
• Farklı teknolojik alanlardaki (enerji, ulaşım, bilişim vb.) ilerlemelerin kökeni ve geleceği konusunda bilgi
edindirmek,
• Bilimsel bilgi ve teknolojinin yaratıcı düşünme sistematiği ile yenilikçi (inovatif) ürünlere dönüşmesi
konusunda katkı sağlamak,
• Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri gibi kavramlar konusunda bilgi edindirmek,
• Özgün fikirlerin değeri ve fikrî hakların korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısının bilincini kazandırmak
amaçlanmıştır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, ünite başlıkları, kazanım sayıları
Teknoloji Tasarım Programının Temel Felsefesi

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

GALERİLER
Mahalle Yönetimi.

Mahalle Yönetimi.

1.159 views Ocak 6, 2017
FLOOR CURLİNG

FLOOR CURLİNG

418 views Nisan 7, 2019