Teknoloji ve Tasarım Dersinde Benimsenen Strateji ve Yöntemler

395 views Ağustos 13, 2016
Teknoloji ve Tasarım Dersinde Benimsenen Strateji ve Yöntemler Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı esas alınarak gerçekleştirilen derslerin planlanması ve...

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Benimsenen Strateji ve Yöntemler
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı esas alınarak gerçekleştirilen derslerin planlanması ve uygulanmasında, öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir.
Proje tabanlı öğrenmede birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. Öğrenci proje tasarısını
öğretmen rehberliğinde hazırlar. Bu yolla, öğrencilerin işbirliği içerisinde günlük yaşamda karşıla-şabilecekleri problemleri eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaları, bu problemlere yaratıcı ve özgün
çözümler önermeleri beklenir. Proje tasarıları öğrencileri; çıkarım yapma, değerlendirme ve yaratıcı
düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçlere, bilimsel yöntemleri kullanmaya, özgün ve çok yönlü sorular sormaya, günlük yaşamla ilişkilendirmeye, birden fazla dersi ve konu alanını kapsamaya ve farklı kaynaklardan araştırma yapmaya yönlendirmektedir.
Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenmede öğrenci, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, analiz etme, sentezleme, eleştirel düşünmeye yönelik çalışmalar yaparak etkin öğrenmeyi gerçekleştirir. Bu öğrenme yönteminde öğrenciler, ortaklaşa ya da bireysel
olarak gerçek yaşama ilişkin konu ve uygulamalarda disiplinlerarası bağlantı kurarak, belli bir sorun
üzerinde problem çözme etkinliği gerçekleştirir. Böylece öğrencilerin bilimsel yöntem ve süreç becerilerinin gelişmesi ve gerçek yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm önermeleri hedeflenir.
Öğrenciler, öğretmenin danışmanlığında ve rehberliğinde, bağımsız etkinliklerle öğrenmeyi
gerçekleştirir. Öğretim programı, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin dikkate alındığı esnek, çok yönlü
ve çok amaçlı bir yapıya sahiptir.

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yapısı
Teknoloji ve Tasarım Dersinde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER