Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu

594 views Ağustos 13, 2016
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline...

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu
Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tümöğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir.
Teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler; temel teknolojik alanlara (enerji, ulaştırma, vb.) ve
teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme becerilerine, olumlu tutum ve
değerlere, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi yaratıcı biçimde geliştirme isteğine, teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerin de var oldu-ğu ve yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine,
bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığa sahiptir. Bu
bireyler gözlemleyen, inceleyen, çevresine duyarlı, insan yaşamını etkileyen sorunlar konusunda
kendisini sorumlu hisseden, analitik düşünce sistematiğini kullanarak bu sorunlara yaratıcı ve özgün
çözümler önerebilen, özgüvenli ve birlikte çalışabilme becerisine sahiptir.
Ayrıca teknoloji tasarım okuryazarı bireyler, tasarım problemlerinde mutlak doğrunun olmadığını; kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre her zaman yaratıcı çözümler sunmanın mümkün olduğunu; tasarım faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de yardımıyla sürekli değişen, gelişen bir eylem
olduğunu kavrar ve benimser. Tasarım becerisi, bireyin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal yapı,
yaşam deneyimi ile bireyin özniteliklerinin bir sonucu olarak geliştirilebilir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER