?????

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması

1.602 views Ocak 30, 2018
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde aşağıdaki esaslar gözetilir: 1. Her okul imkânları ölçüsünde, en az bir mekânı,...

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde aşağıdaki esaslar gözetilir:
1. Her okul imkânları ölçüsünde, en az bir mekânı, “teknoloji ve tasarım işliği/atölyesi” olarak düzenler. İşlik/
atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından karşılanır. Bilgisayar kullanılması
gereken durumlarda okulun bilişim teknolojileri laboratuvarı ve sınıflarındaki akıllı tahtalar kullanılabilecek
şekilde düzenleme yapılmalıdır.
2. Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir.
Öğrenci sayısı 25’ten fazla olan sınıflar gruplara ayrılmalıdır. Gruplardaki öğrenci dağılımının dengeli
olmasına dikkat edilir. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla Programı
yürüterek öğretimi gerçekleştirir.
3. Teknoloji ve Tasarım dersinde yapılacak etkinliklerde; kolay ulaşılabilir, maliyeti düşük, güvenli, basit araçgereç ve malzemeler seçilmelidir.
4. Etkinlikler işlik/atölye ortamında ve öğrenciler tarafından yapılacak şekilde tasarlanmalıdır. Bunun yanında
imkânlar dâhilinde teknolojinin de kullanılabileceği ortamlar oluşturulmalıdır.
5. Çalışmalar okulda yapılmalı ve eve ödev verilmemelidir.
6. Teknoloji ve Tasarım dersinin verimli bir şekilde işlenebilmesi için ders programı dersler bölünmeden
uygulanacak şekilde planlanmalıdır.
7. Öğrencilerin eğitsel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için üzerinde çalışılan malzeme ve tasarım nesnesine
yönelik alanlarda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların
okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılmalıdır.
8. Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem, inceleme ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi
ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmalı, iş sağlığı ve güvenliği gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
9. İmkânlar ölçüsünde Teknopark ve ARGE merkezlerine geziler düzenlenmelidir.
10. Kazanımların Fen Bilimleri dersi başta olmak üzere Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Görsel Sanatlar,
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi gibi birçok alan ile iş birliği içinde verilmesi sağlanmalıdır.Ayrıca Bilim,
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik temelli uygulamalara yer verilmelidir.
11. Öğretim Programı’nın sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için öğretmen ön hazırlık yaparak
öğrencilerin teknoloji ve tasarım becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak etkinlikler
planlamalıdır.
12. Teknoloji ve Tasarım dersi yürütülürken araç-gereç ve malzemelerin iş güvenliği esaslarına uygun bir
şekilde kullanılması ve öğrencilerde iş güvenliği bilinci oluşturulması sağlanmalıdır. Öğrencilere iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili kamu spotları izlettirilmelidir. Çalışmaları sürecinde bu esasları uygulamaları vurgulanmalıdır.
12. Öğrenciler öğretim yılı sonunda oluşturdukları ürünlerden seçtiklerini; okul yönetimi, alan öğretmenleri,
öğrenciler ve veliler tarafından organize edilecek “Bilim Şenliği”nde sergilemeli ve tanıtmalıdırlar.
14. Program uygulanırken öğrencilerin “Öğretim Programı’nda Değerler Eğitimi” başlığında geçen değerleri
kazanmasına özen gösterilmeli, tüm kazanımlar ilgili değerlerle eşleştirilmeli ve değerler örtük program
anlayışından hareketle işlenmelidir.
15. Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak, kazanımlar için gerekli temel hayat becerilerinin
geliştirilmesine önem verilmeli ve etkinlikler bu anlayışla hazırlanmalıdır.

İlişkinizi geliştirmenin 10 yolu
Bilardo okul sporlarına girdi

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

BENZER YAZILAR

ETİKETLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GALERİLER
Endüstri ve Endüstri 4.0 kavramları

Endüstri ve Endüstri 4.0 kavramları

3.940 views Temmuz 29, 2017
Ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

6.609 views Temmuz 31, 2017
Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

17.567 views Temmuz 29, 2017
Prototip

Prototip

233 views Nisan 6, 2020
Bilgisayar Destekli Meslek Resim

Bilgisayar Destekli Meslek Resim

245 views Nisan 6, 2020
Buluş ve İcat Kavramları

Buluş ve İcat Kavramları

4.185 views Temmuz 29, 2017
Teknik Resim

Teknik Resim

238 views Nisan 6, 2020
Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

4.822 views Temmuz 31, 2017