Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, ünite başlıkları, kazanım sayıları

7. sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı,nın öğrenme alanları, ünite başlıkları, kazanım sayıları

Yedinci sınıf seviyesinde öğrencilerden; “Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum”, “Temel Tasarım”, “Tasarım
Odaklı Süreç”, “Bilgisayar Destekli Tasarım”, “Mimari Tasarım”, “Ürün Geliştirme”, “Enerjinin Dönüşümü ve
Tasarım”, “Engelsiz Hayat Teknolojileri”, “Özgün Ürünümü Tasarlıyorum” ve “Bunu Ben Yaptım”ünitelerinde
yukarıda sözü edilen bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yetkinliklerinde bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları
tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu düzeyde öğrencilere bir yandan sabır, saygı,
duyarlılık, adalet, sorumluluk, çalışkanlık değerleri kazandırılmaya çalışılırken diğer yandan eğitsel başarı,
güvenli ve sağlıklı hayat, kişiler arası ilişkiler, toplum ve aile, kendini kabul gibi kişisel, sosyal ve eğitsel gelişim
alanlarına da yer verilir. Kazanımlar disiplinler arası yaklaşım kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde “Ürün
Oluşturma” ünitesi,Görsel Sanatlar dersinde “Görsel İletişim ve Biçimlendirme”öğrenme alanı ve Fen Bilimleri
dersinde “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” gibi farklı ders ve ünitelerle ilişkilendirilir

8. sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı,nın öğrenme alanları, ünite başlıkları, kazanım sayıları

Sekizinci sınıf seviyesinde öğrencilerden; “İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması”,
“Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler”, “Tanıtım ve Pazarlama”, “Görsel İletişim Tasarımı”, “Ürün Geliştirme”,“Mühendislik ve Tasarım”, “Doğadan Tasarıma”, “Ulaşım Teknolojileri”, “Özgün Ürünümü Tasarlıyorum” ve “BunuBen Yaptım”ünitelerinde bilgi, tutum, beceri, sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleribeklenmektedir. Kazanımlar disiplinler arası yaklaşım kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde ‟Ürün Oluşturma”ünitesi, Görsel Sanatlar dersinde “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanı, Fen Bilimleri dersinde “Fenve Mühendislik Uygulamaları” ünitesi ve Matematik gibi derslerin ilgili kazanımlarıyla ilişkilendirilir.

Teknoloji ve Tasarım Arasındaki İlişki
Teknoloji ve Tasarım dersinin amaçları

1 thought on “Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, ünite başlıkları, kazanım sayıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir