?????

Teknik Resim

238 views Nisan 6, 2020
Genel anlamıyla insanın düşüncesinde yarattığı konuların ve gördüğü cisimlerin kâğıt üzerinde tespitine resim denir. Resim, sanat resmi ve teknik resim...

Genel anlamıyla insanın düşüncesinde yarattığı konuların ve gördüğü cisimlerin kâğıt üzerinde tespitine resim denir. Resim, sanat resmi ve teknik resim olarak başlıca iki ana gruba ayrılır. Bu iki grubun ortak yanları sadece tanımlarındadır, farklı yanları ise konunun takdim şeklinde görülmektedir. Sanat resminde derinlikler çizgi ve renk oyunları ile belirtilir; konu, resmi yapanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir. Oysa teknik resimde farklı kişiler tarafından çizilen bir parçanın resimleri hep aynıdır ve derinlik yoktur. Derinlik boyutunun verilebilmesi için cisimlerin altı ana yönden (ön, arka, alt, üst, sağ ve sol yandan) görünüşleri ile yardımcı görünüşleri çizilmektedir.

Teknik resim; geometrik çizgi, yazı, rakam ve özel işaretlerin bir ahenk içinde ve birtakım kurallara bağlı kalınarak birleştirilmesiyle meydana gelir. (Kroki, imalat veya atölye, montaj, proje ve perspektif resim gibi türleri mevcuttur.)

Teknik resmin en önemli özelliği, resmi yapanla imalatı yapan kişiler arasında buluşma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Mühendislerin teknisyen ve ustalara emirlerini ilettikleri bir dokümandır. Hatta denilebilir ki teknik resim bu kişiler arasında kullanılan ortak bir dildir. Resim çizmeyi ve okumayı bilen insanlar için bu dil uluslararası bir dil niteliğindedir.
Bu anlatım diliyle bir parçanın yapımı veya var olan bir nesnenin aktarılması için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak taşıyan resimler üretilir. Standartlaşmış, kabul edilmiş çizim kurallarını, metotlarını bilen ve uygulayabilen kişilerce çizilebilir ve okunabilir olduğu için evrenseldir.
Çizimler serbest elle, çizim araç gereçleriyle (Görsel 1) veya bilgisayar ortamında yapılır. Teknik resmi çizebilmek ve okuyabilmek için yazı, çizgi, geometrik çizimler, kroki, iz düşüm, görünüş, ölçülendirme, ölçek, yüzey durumları vb. bilgiler gerekir. Bu bilgilerle donanmış elemanları bünyesinde barındıran mühendislik, mimarlık, endüstriyel tasarım vb, birçok meslekte kullanılır.

Bilgisayar Destekli Meslek Resim

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilgisayar Destekli Meslek Resim

Bilgisayar Destekli Meslek Resim

244 views Nisan 6, 2020