?????

Sene başı ortaokul öğretmenler kurulu gündemi

3.690 views Temmuz 30, 2017
2017– 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………..ORTAOKULU ÖĞRETMENLER KURULU SENE BAŞI TOPLANTISI GÜNDEMİ GÜNDEM MADDELERİ 1) Açılış ve yoklama, 2) Saygı...

2017– 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………..ORTAOKULU ÖĞRETMENLER KURULU SENE BAŞI TOPLANTISI GÜNDEMİ
GÜNDEM MADDELERİ
1) Açılış ve yoklama,
2) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
3) Toplantı yazmanlarının seçimi, (İKY. Md.34 )
4) Gündemin okunması ve kurula sunulması
5) Bir önceki öğretim yılının değerlendirmesi,
a-Başarı yönünden (TEOG Yerleştirmeleri ve PYBS Sonuçları)
b-Disiplin yönünden
c-Rehberlik ve sosyal ve sportif faaliyetler yönünden
d-Devam ve devamsızlık yönünden
6) Rehberlik çerçeve programının görüşülmesi,
7) Sınıf rehber öğretmenlerin belirlenmesi, (İKY-48)
8) Zümre başkanlarının ve okul zümre başkanının seçilmesi
9) Zümre (İKY- 35), Şube (İKY-36) ve Veli toplantılarının görüşülmesi
10) Öğrenci kulüplerinin seçimi ve Danışman öğretmenlerin seçimi (SEY)
11) Haftalık Ders Çizelgesi – Seçmeli derslerin görüşülmesi,
12) Kitap okuma saatlerinin tespit edilmesi.
13) Belirli gün ve haftaların belirlenmesi ve ilgili görevlendirmelerin yapılması (Kutlama komiteleri)
14) Sınıfların düzeni, okulda görülen eksiklikler
15) Öğretmen-veli ilişkisi, veli toplantıları
16) Bayrak törenleri, törenlerde dikkat edilecek hususlar,İKY-29
17) Kaynaştırma Eğitimleri ve BEP, (İKY.20)
18) Okul içinde kurulacak kurulların oluşturulması,
19) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, (İKY. Mad.57 )
a) Öğrenci Kurulu, (İKY. Mad. 66)
b) Okul gelişim ve yönetim ekibi (T.D 2533, 2552, 2566)
c) Kantin denetleme kurulu, (2007/33 Genelge md. C-1)
d) Rehberlik ve Psik. Dan. Hiz. Yürütme Kurulu, (Rehb. ve PDHY. Md. 45, 47/b),(T.D. 2524)
e) Kitap ve yazı inceleme kurulu üyelerinin seçimi (Sosyal E.Ynt. Mad. 24 )
f) Muayene ve Kabul Komisyonu ile Satın alma komisyonu seçimi, (İKY. Md. 66)
g) Web yayın ekibinin oluşturulması
ğ) Taşınır Sayım Kurulunun seçimi
h) Tören ve Kutlama Komisyonu (Sosyal E.Ynt. Mad. 28,) ;(T.D. 2569)
ı) Sosyal Etkinlikler Kurulu (Sosyal. E. Ynt.)
j) Okul Seçim ve Sandık Kurulu (Dem. Eğt. Ok. Mec. Yng. Mad. 9, 10), (T.D. 2564, 2588)
k) BEP geliştirme birimi oluşturulması.
l- Okul tütün mamullerinin denetleme kurulu seçimi
m- TKY yarışması için öğretmen seçimi
20) 2017-2018 öğretim yılında başarının artırılması için alınacak olan tedbirler;
a-Başarıyı Arttırma Okul Eylem Planı görevi için görevlendirmenin yapılması
b-Okul idaresinin alacağı tedbirler (temizlik, teknolojik imkanlar, fotokopi, öğretmenlerin geliş-gidiş saatleri, öğretmen (İKY-44 ) ve öğrenci (İKY- 77 ) nöbet işleri )
c-Öğretmenlerin alacağı tedbirler (yetiştirme kursları, sınavlar (TEOG deneme sınavları, Ünite Değerlendirme Sınavları), e-okuldaki eksik bilgilerin tamamlanması özellikle cep telefonları, vb.)
d-Ders dışı egzersiz faaliyetlerinin belirlenmesi
21) Okul Spor faaliyetleri ve katılım sağlanacak spor branşlarının belirlenmesi
22) Yürütülecek projeler ve sorumlu öğretmenlerin belirlenmesi
23) Öğretmenlerin görevleri ve uyulması gereken hususların görüşülmesi, nöbet, sevk ve izin işlemlerinin nasıl yürütüleceğinin tespiti, Nöbetçi öğretmenlerin görevlendirilmesi,
(İKY. Md.43 ), (İKY. Md.44 )
26)Ders defteri ve yoklamanın işlenmesi,
27) Sınavlar, proje ödevleri, sınıf içi etkinliklerle ilgili hususlar ve ödevler, (İKY.20-33 )
28) Resmi yazıların okunup imzalanması, (İKY. 43)
29) Ders kitapları dışında kullanılan yardımcı kaynakların seçiminde dikkat edilecek hususlar,
30) Öğrenci kıyafetleri(İKY-79); uyulması gereken kurallar; devam –takip , geç kalan öğrencilerle ilgili işlemler, öğrenci izin ve hasta sevk işlemlerinin nasıl yapılacağı,
31) Geziler ve Yarışmalar (SEY-21- 22)
32) Sene başında Okul idaresine teslim edilecek evraklar (Yıllık Planlar, Zümre Top. Tutanakları, Rehberlik ve Kulüp Planları, Kulüp Listeleri, Öğrenci kurulu ve okul meclisinin yıllık çalışma planları, Veli Toplantı Tutanakları)
33) Dilek ve temenniler.

TEKNOLOJİ TASARIM 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI
Görevden Ayrılma ve İlişik Kesme İşlemleri

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER