?????

Okul iklimi

901 views Aralık 29, 2018
Okul iklimi Okullar fiziki olarak birbirine benzer ancak her okul, sosyal bir oluşum olarak kendine özgüdür. Sağlıklı bir okulun iklimi,...

Okul iklimi

Okullar fiziki olarak birbirine benzer ancak her okul, sosyal bir oluşum olarak kendine özgüdür. Sağlıklı bir okulun iklimi, öğretmenlerin birbirleriyle ve okul müdürü ile olan ilişkilerinin niteliğini belirler. Olumlu bir öğrenme ve öğretme ortamı ise bu ilişkilerin niteliğine göre oluşmaktadır. Okul dışından herhangi biri, bir okulu ziyaret ettiğinde oradaki insanlar arası ilişkileri gözleyerek o okulda egemen olan okul iklimi hakkında bir fikir sahibi olabilir. Her okulun kendine özgü bir kişiliği ve iklimi yanında o okulun bir de öğrenme iklimi vardır. Bu durum, okulları birbirinden ayıran en belirgin ve görünen özellik olmaktadır. Okulların kişiliğini tanımlamak için farklı kavramlar kullanılmasına rağmen son yıllarda en çok kullanılan kavramların başında örgüt iklimi ya da okul iklimi kavramı gelmektedir (Hay, Tarter ve Kottkamp, 1991; Hoy ve Tarter, 1997a, 1997b; Hoy ve Sabo, 1998).

Örgüt iklimi kavramı, 19S0’li yıllardan itibaren gündeme gelen ve 1960’lı yıllardan itibaren de üzerinde çokça araştırma yapılan konulardan birisidir. Konu, öncelikle sosyal bilimciler tarafından işletmeler üzerinde yapılan çalışmalar sırasında gündeme gelmiş, daha sonra bu bağlamda okullarda da araştırmalar yapılmıştır (Halpin ve eroft, 1963; Taguiri ve Litwin, 1968; Turan, 2002). İklim kavramı, bu ilk çalışmalarda genelde örgütsel yaşamın niteliğini ifade etmek için kullanılmıştır. Bir tanıma göre örgüt iklimi, örgüt içindeki insanların davranışlarını etkileyen ve bir örgütü diğerlerinden ayıran özellikler bütünü olarak tanımlanmıştır. Diğer bir tanıma göre de örgütler açısından iklim, bir örgütte çalışan insanların içinde yaşadıkları iş ortamına ilişkin ortak algılarına dayalı olarak iş çevresinin çalışanların davranışları üzerinde etkili olan ölçülebilir özellikler bütünüdür. Dolayısıyla bir örgütün ikliminin belirlenmesinde o örgütte çalışan insanların orada egemen olan iş ilişkilerine yönelik algılamaları temel alınmakta, bu algılamalara dayalı olarak da örgüt iklimi ile ilgili yargılamalarda bulunulmaktadır.

Etkili Bir Okul İkliminin Özellikleri

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

GALERİLER
Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

4.620 views Temmuz 31, 2017
Ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

6.504 views Temmuz 31, 2017
Maket

Maket

111 views Nisan 6, 2020
Bilgisayar Destekli Meslek Resim

Bilgisayar Destekli Meslek Resim

112 views Nisan 6, 2020
Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

17.276 views Temmuz 29, 2017
Prototip

Prototip

106 views Nisan 6, 2020