Ergonomi nedir?

6.057 views Temmuz 31, 2017
Ergonomi nedir? Kullanışlı, kullanmaya elverişli anlamına gelir. Bir ürün özellikle rahat ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış ise o üründen...

Ergonomi nedir?
Kullanışlı, kullanmaya elverişli anlamına gelir. Bir ürün özellikle rahat ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış ise o üründen ergonomik tasarımlı ürün olarak bahsedilir.

Basit olarak Ergonomiyi insan ile kullandığı nesne ve iş gördüğü çevre arasındaki
etkileşimi inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlamak mümkündür.
Ergonomi;
-verimli, emniyetli, rahat ve etkin bir kullanım sağlamak amacıyla,
-alet, makine, sistem, görev, iş ve çevrenin en iyi şekilde tasarımı için,
-insan davranışı, kabiliyetleri, sınırları ve diğer karakteristikleri ile ilgili bilgileri
keşfeder ve uygular.

“Ergonomi insanın refahını, mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı, uygun yöntemlerin uygulanmasını ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir.”

Ergonomi ; insanların yaptıkları işte kullandıkları aletler , kullandıkları eşyalar, çalıştıkları ortam arasında uygunluk olmasıdır. Eğer bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerinden stres kalkar. Daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı ve kolay yaparlar. İş kazaları minimum olur. Burada sadece fiziksel uygunluktan söz edilmemektedir. Aynı zamanda psikolojik ve diğer bakımlardan da uygunluk kastedilmektedir. Bu nedenle ergonomiye bazı ülkeler ve ABD de “insan faktörleri” denmesi de doğrudur.

“İnsan faktörleri”, yani “ergonomi” insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Bu ilişki kişinin bedensel, ruhsal özelliklerini göz önüne alır. İnsan eğilimlerinin, yeteneklerinin ve kısıtlılıklarının bu ilişkideki rolü üzerinde durur. Bu değerlendirmelerin sonucunda elde edilen verileri insan-makine sistemlerinin tasarımında, iş yeri ve çalışma ortamının düzenlenmesinde kullanır . Ergonomi genel anlamda yaşamın insana uydurulmasını hedef almıştır.

Teknoloji Tasarım dersi öğrenme alanları ünite başlıkları ve kazanım sayıları
Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER