Bİlim ve teknik kavramlarının tanımı

3.532 views Temmuz 29, 2017
Bilim nedir? Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan...

Bilim nedir?

Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecine denir.
Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır.
Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır. Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır.

Teknik nedir ?
Bilim var olanı keşfetmek ya da varlığını ispatlamaktır. Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
Teknik:Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü. Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, uygulayım. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Yol, beceri, …

 

İcat - Keşif Farkı
Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

GALERİLER