8. SINIF TEOG MATEMATİK MÜFREDATI, KONULARI

1.864 views Haziran 19, 2016
8. SINIF TEOG  MATEMATİK MÜFREDATI, KONULARI 8.1.  Sayılar ve İşlemler 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını...

8. SINIF TEOG  MATEMATİK MÜFREDATI, KONULARI

8.1.  Sayılar ve İşlemler

8.1.1. Çarpanlar ve Katlar

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulma; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazma8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplama

8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirleme

8.1.2. Üslü İfadeler

8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplama, üslü ifade şeklinde yazma8.1.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme

8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kurallar

8.1.2.4. Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade etme

8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimi

8.1.3. Kareköklü İfadeler

8.1.3.1. Tam kare doğal sayılar8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişki

8.1.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleme

8.1.3.4. Gerçek sayıları tanıma, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirme

8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapma

8.1.3.6. Kareköklü bir sayıyı a√b şeklinde yazma ve a√b şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alma

8.1.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlar

8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapma

8.1.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirleme

8.2. Cebir

8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlma ve farklı biçimlerde yazma8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımı

8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle gösterme

8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma

8.2.2. Doğrusal Denklemler

8.2.2.1. Tablo, grafik, denklem oluşturma ve yorumlama8.2.2.2. Doğrunun eğimi

8.2.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden ifade etme

8.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme

8.2.3. Denklem Sistemleri

8.2.3.1. İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözme8.2.3.2. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurma

8.2.4. Eşitsizlikler

8.2.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler8.2.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme

8.2.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözme

8.3. Geometri ve Ölçme  

8.3.1. Üçgenler

8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa etme8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu arasındaki ilişki

8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini arasındaki ilişki

8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizme

8.3.1.5. Pisagor bağıntısı

8.3.2. Dönüşüm Geometrisi

8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturma8.3.2.2. Döndürülen şekil ile görüntüsü arasındaki ilişki

8.3.2.3. Koordinat sisteminde öteleme, yansıma ve orijin etrafında dönme

8.3.2.4. Şekillerin öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturma

8.3.3. Eşlik ve Benzerlik

8.3.3.1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişki8.3.3.2. Benzerlik oranı

8.3.4. Geometrik Cisimler

8.3.4.1. Dik prizmaların temel özellikleri ve açınımı8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel özellikleri ve açınımı

8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısı

8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısı

8.3.4.5. Dik piramidin temel özellikleri ve açınımı

8.3.4.6. Dik koninin temel özellikleri ve açınımı

8.4. Veri İşleme

8.4.1. Veri Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama

8.4.1.1. histogram oluşturma ve yorumlama8.4.1.2. Daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği ve histogram arasında dönüşümler yapma

8.5. Olasılık

8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirleme8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt etme

8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylar

8.5.1.4. Olasılık değeri, kesin ve imkânsız olaylar

8.5.1.5. Basit olayların olma olasılığını hesaplama

8. sınıf matematik konularının ünitelere ve zamana göre dağılım çizelgesi

Basit Makineler
2016-2017 Fen TEOG Konuları

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üreme organlarımız ve görevleri

Üreme organlarımız ve görevleri

1.141 views Temmuz 31, 2017
TEOG öncesi altın öneriler

TEOG öncesi altın öneriler

639 views Nisan 2, 2017
Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönemi

1.123 views Eylül 1, 2016
Basit Makineler

Basit Makineler

2.061 views Eylül 1, 2016
2016-2017 Fen TEOG Konuları

2016-2017 Fen TEOG Konuları

2.319 views Haziran 19, 2016
GALERİLER
Bilardo okul sporlarına girdi

Bilardo okul sporlarına girdi

423 views Ocak 29, 2018
TAG RAGBİ KURALLARI

TAG RAGBİ KURALLARI

216 views Mayıs 6, 2018
Köy Yönetimi

Köy Yönetimi

1.052 views Ocak 6, 2017